Ventilationstætning

PROLINE VENTILATION - For et bedre indeklima

Et kanalsystems vigtigste opgave er at transportere luft fra et sted til et andet. Er et kanalsystem utæt, betyder det at emhætten mister sugeevnen til at transportere den varme luft. Desuden kan den manglende sugeevne medføre sygdom. Ved at reline kanalerne indenvendigt vil risikoen for huller blive reduceret væsenligt. Proline Ventilation er en del af en større koncern, Proline Group der har mere end 15 års erfaring med relining. Vi arbejder udelukkende med at inspicere og reline ventilationskanaler.

Ventilationstætning

Prolines metode indebærer, at huller og samlinger tætnes i eksisterende kanaler. Hele kanalsystemer kan også relines for at forbygge fremtidige skader. Med den patenterede teknologi påsprøjtes tætningsmaterialet indvendigt i kanalerne. Alle typer af kanalsystemer kan behandles: rektangulære, firkantede og runde af asbest, beton eller stål. Det ikke-brændbare og vandbærende materiale er registreret i det svenske BASTA og Sunda Hus.

Komplet med Proline Ventilation

Det eksisterende kanalsystem kan opretholdes helt eller delvist. Selve processen er hurtig i forhold til traditionel udskiftning, da der ikke forekommer bygningsarbejde i form af nedrivninger med mere. Generne for beboerne er ligeledes minimale. Proline inspicerer kanalerne og klarlægger kanalsystemet med et kamera, og resultatet tegnes ind efter inspektionen.

Ventilationstætning for et bedre indeklima

Inspektion

Kanalsystemet undersøges med et kamera. Dette gøres for at afklare, hvoran vi skaber adgang til systemet, hvilke dimenssioner kanalerne har og af hvilket materiale kanalerne består af. Derefter udføres prøvetætninger på udvalgte steder, hvorefter vi evaluerer sammen med kunden for at sikre at den ønskede tæthed opnås.

Information

Efter aftale om udformningen og valg af metode, informerer vi alle berørte parter om hvad der kommer til at ske. Vi forklarer her beboerne om tidspunkter, milepæle samt procedurer. Har beboer yderligere spørgsmål, besvarer vi naturligvis disse.

Ventilation i hemmet

Rensing

Vi starter med at lægge et beskyttelsesdække ud de steder, hvor vi skal arbejde. Derfter renses kanalerne på den foreskrevne måde, afhængigt af hvilken type materiale kanalen består af.

Relining

Systemet inspiceres igen og eventuelle skader dokumenteres. Herefter relines den ønskede del af kanalen.

Kontrol/Dokumentation

Vi kontrollerer kvaliteten på kanalen efter udført arbejde ved kamerainspektion. Alle kanalerne filmes og dokumenteres, som overdrages til kunden. Tæthedsprøvninger kan efterfølgende foretages.