relining med olika metoder

Gamle rør bliver som nye (indvendigt).

Relining er en samlebetegnelse for fornyelse af gamle og slidte rørledninger. Traditionelt er rørsystemer blevet renoveret ved at erstatte rør og ledninger med nye. Reforing gør det muligt at forny gamle rør uden at skulle rive eksisterende rør ud. Det betyder markant lavere omkostninger, minimalt spild, minimale gener for beboerne og en væsentlig hurtigere arbejdsproces.

Med relining kan hele eller dele af systemet renoveres som det er

 • Regnvandsstammer
 • Spildevandsstammer
 • Lejligheder
 • Indsamlingslinjer
 • Kælderrør
 • Servicelinjer

Relining kaldes også rørrenovering, rørforing, foring, stammerenovering, stamledningsrenovering, fleksible liners, indvendig belægning og rør-i-rør.


Sådan fungerer processen.

Værket følger et flow bestående af seks forskellige punkter. Her kan du tage del i dem, og lære mere om vores metoder.

1. Informationer

Ved rørrenovering informerer vi først alle de berørte parter om, hvad vi har tænkt os at gøre. I hører om vores tidsplan og om milepæle for det større renoveringsprojekt. Selvfølgelig besvarer vi alle spørgsmål. Dermed bliver alle beboere informerede og er opdaterede på, hvordan renovering af rør og faldstammer kommer til at forløbe, og hvilken metode, vi kommer til at anvende. Renoveringsarbejdet er som oftest ukompliceret og noget, Proline Group har stor erfaring med. Men det kræver lidt tålmodighed fra beboerne, der først kan benytte deres badeværelse om aftenen, når rørene har fået lov at tørre.

Al information af beboerne forankres i første linje hos bygherren.

Information about relining by Proline group

2. Rengøring

Vi lægger afdækningspap ud på de flader, vi arbejder på, og derefter afmonterer vi sanitetsporcelæn og vandlåse i lejligheden. Via renselemme, gulvbrønde eller tilslutninger for toilet og håndvask rengør vi omhyggeligt med vand og et roterende rengøringsværktøj. Derefter tørres rørene. Beboerne kan blive i deres lejligheder, mens arbejdet står på. De behøver ikke engang stille møbler i pulterrummet eller dække dem til.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspektion

Har du mistanke om, at der er skader i rør eller afløbsinstallationerne i ejendommen? Her kan du læse om, hvordan vi udfører inspektion af kloakeringssystemet, inden vi udfører rørreparationer og renoverer rørene. På den måde kan vi gennemgå rørenes tilstand. Med en inspektion efter renoveringsarbejdet kan vi igen teste og se, at vi har fået skaderne udbedret.

Med et kamera foretager vi en minutiøs inspektion af samtlige kloakeringssystemets dele. Vi tjekker for skader af alle typer. Samtlige afvigelser får vi dokumenteret i en kontrolplan. Hvis et rør skal repareres, har vi vores egen reparationsteknologi hos Proline Group, hvor vi kan renovere røret inde i det eksisterende rør, uden at det skal fjernes.

Inspection of pipes before relining

4. Renovering / Relining

Vi anvender to forskellige metoder for renoveringen af gamle rør. Hvilken der er bedst egnet varierer afhængigt af forskellige opgaver. I nogle projekter er en kombination af begge metoder den bedste løsning. 

 1. POLYESTER-METODEN.
  De gamle rør renoveres med flere lag af polyesterplast med en times hærdning mellem hvert lag. Vores belægning får en godstykkelse på cirka 3 mm.
 2. FLEXIBELT FODER.
  Vi indsætter en fleksibel foring. Foringen bliver sat under tryk og hærder ud. Stikledninger og grene åbnes ved hjælp af en indvendigt arbejdende robot, der fræser grenrørsåbningen til fuld flowkapacitet. Til sidst monteres den skræddersyede genforstærkning. 

5. Kontrol og dokumentation

Når renoveringen er slut, kontrollerer vi kvaliteten af den udførte renovering med et kamera. Ligesom ved arbejdets start kan kameraet nu tjekke for utætheder eller lignende. Vi sikrer os, at renoveringen er foregået fuldstændigt korrekt, inden vi runder arbejdet af. Samtlige ledninger dokumenteres med sporbarhed på film. Derefter genmonterer vi sanitetsporcelæn og vandlåsen i lejligheden. Når vi er færdige og går fra boligen, ja så kan man dårligt se, vi har været der. Rørene ser ud, som de plejer. Men indvendigt har de fået en professionel renovering, så de fungerer optimalt mange år fremover. Vi har stor erfaring på området og lever af tilfredse kunder.

6. Aflevering

Når vores rørrenovation er gennemført, er det tid til den afsluttende aflevering af dokumentationen for vores veloverståede arbejde. Vi dokumenterer arbejdet på videokamera, hvor vi filmer det indvendige af rørene før og efter vores renovering.

Til slut overdrages dokumentationen til bygherren. I forbindelse med godkendelsen af det renoverede rørsystem overdrages alt materiale dokumenteret på film til husejeren/bygherren tillige med en underskrevet kontrolplan for samtlige ledninger.

Dokumentationen udgør en garanti og er samtidig til rigtig god hjælp ved eventuelle arbejder på rørsystemet ude i fremtiden. Der kan dokumentationen findes frem igen, og det er nemt at se, hvor der tidligere har været behov for reparationer, og hvordan renoveringen er foregået. Kontakt os hvis du ønsker at høre mere om Prolines metoder.