Strømpeforing af faldstammer

Strømpeforing er baseret på den nyeste teknologi inden for kloakrenovation, og denne teknologi har gjort det muligt bl.a. at renovere gamle og utætte faldstammer til fordel for at erstatte dem med helt nye faldstammer. Strømpeforing af faldstammer er derfor en enorm prisvenlig løsning, der giver jer som kunde en mulighed for at opnå markante besparelser i forbindelse med kloakrenovation uden at gå på kompromis med løsningens levetid og funktionsdygtighed.

Når vi hos Proline Danmark udfører strømpeforing af kloakker, kan dette opnås helt uden store følgeomkostninger eller nedbrydning af fx vægge og gulve, og så kan det klares uden at være til for meget gene for beboere – både i private hjem og etagebyggerier.

Faldstamme 1 og 2

Strømpeforing af faldstammer i etagebyggerier

Strømpeforing af faldstammer er en renoveringsmetode, der egner sig såvel til private husejere som ejere af store etagebyggerier. Det er dog en renoveringsmetode, der er særligt attraktiv for større byggerier, hvor en udskiftning af samtlige regnvands-, toilet- og køkkenfaldstammer er en særligt dyr og besværlig proces.

Når vi anbefaler strømpeforing af faldstammer til etagebyggerier, er det altså med henblik på at prioritere en fornyelse af jeres eksisterende løsninger, der ikke alene giver jer en besparelse på mindst 30% sammenlignet med en udskiftning, men som også garanterer en mere bekvem proces for bygningens beboere.

Beboervenlighed under strømpeforing af faldstammer

I forbindelse med strømpeforing af faldstammer i etagebyggerier, afgør vi fra projekt til projekt, hvordan vi gør arbejdet så beboervenligt som muligt. Det kræver en grundig besigtigelse af ejendommen, men beboerne kan altid blive i deres hjem i de 3-4 dage, som arbejdet står på (eller ca. 1 dag, hvis der er tale om relining af faldstammer).

Beboerne vil som udgangspunkt ikke kunne anvende deres afløb, mens strømpeforingen af faldstammer er i gang, men vi sørger for at skabe en løsning, der tilgodeser jeres beboere bedst muligt.

Forventet levetid på strømpeforing af faldstammer og garanti

Strømpeforing af faldstammer har i sig selv en enormt god levetid – det forventes, at en strømpeforing vil være funktionsdygtig i op mod 50 år, og hos Proline Danmark stiller vi derudover en 10 års garanti på vores arbejde.

Priser på strømpeforing af faldstammer

Prissætningen afhænger naturligvis af, om der er tale om ét enkelt privat hjem eller etagebyggerier, hvor prisen beregnes med afsæt i antallet af opgange og lejligheder.

Hvad end prisoverslaget på strømpeforing af jeres faldstammer beløber sig til, vil I altid spare minimum 30% og op til 50% sammenlignet med prisen for udskiftning og reetablering.