relining med olika metoder

Oude leidingen worden weer als nieuw (van binnen).

Relining is een verzamelnaam voor het vernieuwen van oude en versleten leidingen. Traditioneel werden leidingsystemen gerenoveerd door leidingen en draden te vervangen door nieuwe. Met relining kunnen oude leidingen worden vernieuwd zonder bestaande leidingen te hoeven uitscheuren. Dit betekent aanzienlijk lagere kosten, minimale verspilling, minimale overlast voor de bewoners en een aanzienlijk sneller werkproces.

Met relining kan het systeem geheel of gedeeltelijk worden gerenoveerd zoals het is

 • Regenwaterstammen
 • Afvalwaterkoffers
 • Appartementen
 • Verzamellijnen
 • Kelderbuizen
 • Servicelijnen

Relining wordt ook wel buisrenovatie, buisbekleding, bekleding, kofferbakrenovatie, kofferbakrenovatie, flexibele liners, interieurcoating en pipe-in-pipe genoemd.


Dit is hoe het proces werkt.

Het werk volgt een stroom die bestaat uit zes verschillende punten. Hier kunt u deelnemen en meer te weten komen over onze methoden.

1. Informatie

Als eerste informeren we alle betrokken partijen over onze werkzaamheden. We verstrekken informatie over de planning en de verschillende onderdelen van het werk. Uiteraard beantwoorden we alle voorkomende vragen, in veel gevallen tijdens een bewonersoverleg. Alle informatie wordt voorafgaand aan verspreiding overlegd met onze opdrachtgever.

Information about relining by Proline group

2. Reiniging

We brengen beschermende folie aan op de vloeren en wanden in de ruimtes waar we onze werkzaamheden verrichten. Vervolgens demonteren we de aangesloten toestellen zoals het toilet en zetten we de overige afvoerpunten buiten gebruik. Vanuit de vrijgemaakte aansluitingen van toilet, wastafel en keuken kunnen we de aansluitleidingen met behulp van water en een roterende reinigingstool grondig reinigen. In veel gevallen wordt de tussenliggende standleiding ook vanuit deze punten gereinigd, maar we kunnen deze leidingen ook via het dak of zolderetages schoonmaken. Bewoners kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewoon gebruik maken van hun woning. Meubilair hoeft niet verschoven of afgedekt te worden tegen vuil.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspectie

Met behulp van een rioolinspectiecamera wordt het complete rioolafvoersysteem grondig en nauwkeuring bestudeerd en worden alle onderdelen gecontroleerd. Elke afwijking wordt gedocumenteerd in een controlerapport. Indien nodig, wordt de leiding voorafgaand aan de relining van binnenuit voorbehandeld met één van onze reparatietechnieken.

Inspection of pipes before relining

4. Vernieuwing / Relining

Voor de renovatie van oude leidingen gebruiken we twee verschillende methodes. Welke het meest geschikt is, verschilt per opdracht. In sommige projecten is een combinatie van beide methodes de beste oplossing.

 1. DE POLYESTER METHODE.
  De oude leidingen worden in meerdere lagen met polyester kunststof gerenoveerd met daartussen een uur uitharden. Onze coating heeft een materiaaldikte van ca. 3 mm.
 2. FLEXIBELE VOERING.
  We draaien er een flexibele voering in. Voering wordt onder druk gezet en gehard. Stekkerleidingen en spruitstukken worden geopend met een intern werkende robot die de opening van het spruitstuk tot volledige doorstroming freest. Als laatste wordt de op maat gemaakte kruisversteviging aangebracht.

5. Controle & Documentatie

Wanneer we gereed zijn met de rioolrenovatie controleren we de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden met een camera. Alle leidingen worden uitvoerig onderzocht en gedocumenteerd met een duidelijke referentie naar de inspectiebeelden. De losgekoppelde afvoeren van toilet, badkamer en keuken worden weer gemonteerd. Niets wijst erop dat wij zijn geweest en werkzaamheden hebben uitgevoerd in de woning.

6. Oplevering

Uiteindelijk wordt alle opgestelde documentatie overgedragen aan de klant in een opleverrapport. Hierbij worden alle inspectiebeelden gedocumenteerd en met een bijbehorend inspectie- en opleverdocument overlegd aan de gebouweigenaar c.q. opdrachtgever. Deze kan vervolgens goedkeuring geven voor de juiste overdracht van het voltooide project van leidingrenovatie. De documentatie dient als garantie en kan goed van pas komen bij eventuele toekomstige werkzaamheden aan het rioolafvoersysteem.