Relining af køkkenfaldstammer i Ringkøbing.

Kronager afd. 3

Ringkøbing


Kronager afd. 3 består af 11 opgange med 6 lejligheder i hver opgang. Proline har fået opgaven at reline faldstammerne i køkkenerne, hvor 1 opgang og 2 faldstammer færdiggøres dagligt i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 18.00. I dette tidsrum kan beboerne ikke anvende køkkenafløbet, da vandlåsen er afmonteret. Projektet kører planmæssigt og færdiggøres derfor på 2,5 uger uden genhusning af beboere eller nogen form for bygningsarbejde.