Frederiksborg Slot i Hillerød.

Frederiksborg Slot

Hillerød


Vi har fået en anderledes og spændende opgave at reline faldstammer og toiletgrenrør i Kancellihuset ved Frederiksborg Slot i Hillerød.

Reliningen bliver færdig dags dato og har taget os 2 dage at udføre. Renoveringen med relining i stedet for en traditionel udskiftning betød, at der ikke skulle foretages noget bygningsarbejde i den 400 år gamle bygning, som tilbage i 2013 gennemgik en større udvendig renovering.