Relining med kombination av Prosocmetoden och Prolinemetoden