Relining av Kronprinsen i Malmö.

Kronprinsen

Malmö


Under hösten 2022 avslutades projektet gällande relining av spillvattenledningar inom kv Kronprinsen i Malmö. Projektet påbörjades hösten 2020 och innefattade relining av lite drygt 680 lägenheter med tillhörande vertikala stammar. Den största utmaningen i projektet låg i att infodra de 25-våningar höga vertikala stammarna i Kronprinsens berömda blå höghus. För att infodra 25 våningar vertikal stam på utlovade 6 eller 7 arbetsdagar, arbetade stundtals 12 reliningstekniker samtidigt på olika delar av stammen. Ett arbete som krävde duktiga och sammansvetsade tekniker, mängder med planering, en dynamisk projektledning och ett välsmort samarbete med beställare och övriga inblandade entreprenörer.