Brf Erikslust i Malmö

Brf Erikslust

Malmö


Under närmare 2 års tid genomförde Proline Syd AB en komplett relininga av Brf Erikslusts spillvattensystem i samtliga lägenheter, lokaler, stammar och källarledningar till utvändigt husliv. Reliningen utfördes med både strump- och sprymetoden. Arbetet var utmanande på många sett och då kanske framförallt för att stora delar av jobbet genomfördes under pandemin utan avbrott. Detta mycket tack vare ett nära och bra samarbete med styrelsen i föreningen som underlättade mycket.