3D-rör

Info

Det gamla röret har blivit rengjort och är nu redo för renovering (relining). Genom att klicka på menyn till vänster kan du följa installationsprocessen.
Vi renoverar grenledningen genom att belägga insidan av röret med sprutad polyesterplast (Proline-metoden).
I samma process beläggs även huvudledningen, vilket ger ett starkt resultat mellan olika delar av rörsystemet. Givetvis går detta att genomföra i omvänd ordning beroende på var i huset vi arbetar.
Vi vränger in ett flexibelt foder i huvudledningen (vertikal stam eller horisontell samlingsledning). Fodret sätts under tryck och självhärdar.
Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde.
Därefter monterar vi den skräddarsydda grenrörsförstärkaren, en viktig del för att koppla samman anslutande grenledningar med huvudledning. Detta kan göras i enkel-, dubbel- eller trippelanslutning.
Slutligen så vränger vi in ett flexibelt foder genom grenledningen som överlappar mot grenrörsförstärkaren.
Alternativt så belägger vi grenledning med sprutad polyesterplast, även här med överlappning mot grenrörsförstärkaren.

Klicka och dra för att rotera röret