relining med olika metoder

Gamle rør blir som nye (innvendig).

Relining er en samlebetegnelse for fornyelse av gamle og slitte rørledninger. Tradisjonelt har rørsystemer blitt renovert ved å erstatte rør og ledninger med nye. Relining gjør at gamle rør kan fornyes uten å måtte rive ut eksisterende rør. Dette betyr betydelig lavere kostnader, minimalt med avfall, minimale forstyrrelser for beboerne og en betydelig raskere arbeidsprosess.

Med relining kan hele eller deler av systemet renoveres som det er

 • Overvannsstammer
 • Avløpsvannstammer
 • Leiligheter
 • Samlelinjer
 • Kjellerrør
 • Servicelinjer

Relining kalles også rørrenovering, rørforing, foring, stammerenovering, stamlinjerenovering, fleksible foringer, innvendig belegg og rør-i-rør.


Slik fungerer prosessen.

Arbeidet følger en flyt bestående av seks ulike punkter. Her kan du ta del i dem, og lære mer om våre metoder.

1. Informasjon

Først informerer vi alle berørte parter om hva som skal gjøres, tidsplanen og holdepunktene. Vi svarer selvsagt på alle spørsmål. All informasjon til beboere overleveres først til oppdragsgiveren.

Information about relining by Proline group

2. Rensing

Vi legger ut beskyttelsespapp på alle flater vi jobber på, før vi demonterer sanitetsporselenet og vannlåsen i leiligheten. Via renseluker, gulvavløp og koblinger til toalett og håndvask renser vi grundig med vann og et roterende renseverktøy. Deretter tørkes rørene. Beboere kan forbli i leiligheten mens arbeidet pågår. De behøver ikke engang å flytte unna møbler eller dekke dem til mot støv.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspisering

Vi bruker kamera til å utføre en grundig undersøkelse av hele avløpssystemet, med inspisering av alle delene. Hvert avvik dokumenteres i en kontrollplan. Hvis rørene må repareres, har vi egen reparasjonsteknikk.

Inspection of pipes before relining

4. Renovasjon / Relining

Vi bruker to ulike metoder for renovering av gamle rør. Hvilken som er best egnet varierer mellom ulike oppdrag. I noen prosjekter er en kombinasjon av begge metodene den beste løsningen.

 1. POLYESTER-METODEN.
  De gamle rørene er renovert med polyesterplast i flere lag med en times herding mellom. Vårt belegg får en materialtykkelse på ca 3 mm.
 2. FLEKSIBELT FOR.
  Vi vrir inn et fleksibelt fôr. Foring settes under press og herdes. Pluggledninger og manifolder åpnes med en internt arbeidende robot som freser manifoldåpningen til full flyt. Til slutt monteres den spesiallagde skrittforsterkningen.

5. Kontroll og dokumentasjon

Når rørfornying er fullført, dokumenteres kvaliteten på det utførte arbeidet med et kamera. Alle ledninger dokumenteres og kan spores på filmen. Deretter monteres sanitærporselen og vannlås tilbake på plass i leiligheten. Da merker du knapt at vi har vært der.

6. Overlevering

Til slutt overleveres dokumentasjonen til oppdragsgiveren. Alt materiale som er dokumentert på film skal overleveres, sammen med en signert kontrollplan for samtlige ledninger, til huseieren/oppdragsgiveren, i forbindelse med godkjenning av det renoverte rørsystemet. Dokumentasjonen utgjør en garanti og er til svært god hjelp dersom det er behov for fremtidig arbeid med rørsystemet.