relining med olika metoder

Gamle rør blir som nye (innvendig).

Relining er en samlebetegnelse for fornyelse av gamle og slitte rørledninger. Tradisjonelt har rørsystemer blitt renovert ved å erstatte rør og ledninger med nye. Relining gjør at gamle rør kan fornyes uten å måtte rive ut eksisterende rør. Dette betyr betydelig lavere kostnader, minimalt med avfall, minimale forstyrrelser for beboerne og en betydelig raskere arbeidsprosess.

Med relining kan hele eller deler av systemet renoveres som det er.

 • Overvannsrør
 • Spillvannsrør
 • Stikkrør i leiligheter
 • Bunnledninger
 • Uttrekksledninger

Slik fungerer prosessen

Arbeidsflyten består av seks ulike punkter. Her kan du ta del i dem, og lære mer om våre metoder.

1. Informasjon

Først informerer vi alle berørte parter om hva som skal skje og hvordan det skal skje. Vi redegjør for tidspunkter, forutsetninger og fremgangsmåter og besvarer selvsagt alle spørsmål som måtte dukke opp.

Information about relining by Proline group

2. Rensing

Vi legger ut beskyttelsespapp på alle flater vi jobber på, før vi demonterer toalett og vannlås i leiligheten. Via renseluker, sluk og koblinger til toalett og håndvask, renser vi grundig med vann og et roterende renseverktøy. Deretter tørkes rørene. Beboere kan forbli i leiligheten mens arbeidet pågår. De behøver ikke engang å flytte unna møbler eller dekke dem til mot støv.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspisering

Vi bruker kamera til å utføre en grundig undersøkelse av hele avløpssystemet, med inspisering av alle delene. Hvert avvik dokumenteres i en kontrollplan. Hvis rørene må repareres, har vi egen reparasjonsteknikk.

Inspection of pipes before relining

4. Renovasjon / Relining

Nå går vi inn og støper de nye rørene inne i de gamle.Vi bruker to ulike metoder for renovering av gamle rør. Hvilken som er best egnet varierer mellom ulike oppdrag. I noen prosjekter er en kombinasjon av begge metodene den beste løsningen.

 1. PROLINE-METODEN
  De nye rørene støpes med polyesterplast i flere lag med en times herding mellom. Det nye røret får en godstykkelse på 2-4 mm.
   
 2. STRØMPE-METODEN
  Alternativt kan vi sette inn en såkalt "strømpe", der en fiberduk mettet med epoxy vrenges inn i det gamle røret. Etter herding har dette dannet et nytt rør inne i det gamle.

5. Kontroll og dokumentasjon

Når rørfornying er fullført, dokumenteres kvaliteten på det utførte arbeidet med kamera. Alle rør dokumenteres og kan spores på filmen. Deretter monteres toalett og vannlås tilbake på plass i leiligheten. Da merker du knapt at vi har vært der.

6. Overlevering

Til slutt overleveres dokumentasjonen til oppdragsgiveren. Alt materiale som er dokumentert på film skal overleveres, sammen med en signert kontrollplan for samtlige rør. Dokumentasjonen utgjør en garanti og er til svært god hjelp dersom det er behov for fremtidig arbeid med rørsystemet.