relining med olika metoder

Gamle rør blir som nye (innvendig)

Rørfornying er en samlebetegnelse for fornyelse av gamle og slitte rørledninger. Tradisjonelt har rørsystemer blitt renovert ved å erstatte rør og ledninger med nye. Rørfornying gjør at gamle rør kan fornyes uten å måtte rive ut eksisterende rør.

Rørfornying kan brukes på en rekke rørtyper, inkludert overvanns- og spillvannsledninger, og er effektiv uansett om rørene er laget av plast, støpejern eller andre materialer. Vi kan fornye:

 • Overvannsrør
 • Spillvannsrør
 • Stikkrør i leiligheter
 • Bunnledninger
 • Uttrekksledninger

Før rørfornyingsprosessen starter, utføres en grundig rørinspeksjon ved hjelp av kameraer som gir en detaljert oversikt over rørenes tilstand. Denne inspeksjonen avdekker eventuelle skader, blokkeringer eller avleiringer som må tas hånd om før fornyingen kan begynne. Etter rengjøring av rørene, sprøytes polyestermasse på innsiden av det gamle røret. Dette herder til et nytt selvbærende rør på innsiden av det gamle. Hele prosessen dokumenteres, og kundene mottar en rapport med video av det nye rørnettet.

SINTEF, en av Norges ledende forskningsorganisasjoner, har godkjent rørfornying som en pålitelig metode for rehabilitering av avløpsrør, noe som ytterligere bekrefter metodens effektivitet og holdbarhet. Dette godkjenningsstempelet gir kundene trygghet om at rørfornying er en sikker og pålitelig løsning for å forbedre deres rørnett.

Fordeler med rørfornying

 1. Ingen graving og riving nødvendig: Unngå store inngrep i hager, veier eller bygninger. Tradisjonelt sett krever rørutskifting omfattende graving, som kan ødelegge hager, oppkjørsler og til og med bygninger. Med rørfornying unngår du alt dette, da det nye røret etableres inne i det gamle.
 2. Kostnadseffektivt: Rørfornying er langt billigere enn full utskifting av rørsystemet. Ved å benytte de gamle rørene som en form for de nye, reduseres kostnadene for materialer og arbeidskraft betraktelig.
 3. Rask prosess: Arbeidet kan ofte fullføres på en dag, noe som minimerer forstyrrelser. Tradisjonelle metoder kan ta uker, mens rørfornying vanligvis er ferdig på en dag eller to, avhengig av rørenes lengde og tilstand.
 4. Langvarig løsning: De nye rørene varer minst like lenge som nye rør installert på tradisjonelt vis. Materialene som brukes er svært slitesterke og kan vare i minst 50 år, noe som gir en langsiktig løsning på rørproblemer.
 5. Miljøvennlig: Mindre avfall og bevaring av eksisterende infrastruktur gjør rørfornying til et bærekraftig valg. Ved å redusere behovet for nye materialer og minimere avfallet fra riving, bidrar rørfornying til en grønnere løsning.

Bør du vurdere rørfornying nå?

Levetiden på avløpsrør varierer avhengig av type og materiale. Rør som er mellom 30 og 50 år gamle kan ha tapt mye av sin opprinnelige funksjon. Generelt kan vi si at avløpsrør har en forventet levetid på rundt 50 år. Dette betyr at mange rør installert i 1960-, 1970- og 1980-årene nå nærmer seg slutten av sin levetid og trenger utskifting. Rør fra før andre verdenskrig er ofte mer robuste enn de som ble lagt på slutten av 1960-tallet, da de første plastrørene ble introdusert. Disse tidlige plastrørene viste seg å være mindre holdbare enn de eldre rørtypene.

Tegn på behov for rørfornying

 1. Tette rør og avløp: Hyppige blokkeringer til tross for rengjøring. Dersom du stadig opplever at rør og avløp blir tette, selv etter regelmessig vedlikehold, kan det være et tegn på at rørene er slitte eller skadede.
 2. Sakte drenering: Vann som renner sakte fra vask, dusj eller badekar. Dette kan indikere oppbygging eller skader i rørene som hindrer fri flyt av vannet.
 3. Lekkasjer og fuktighet: Synlig fukt rundt rørene kan indikere skader. Fuktige flekker eller vannansamlinger rundt rør kan være tegn på at rørene er sprukne eller korroderte.
 4. Vond lukt: Permanent lukt fra avløp kan tyde på oppbygging av avfall og bakterier. Ubehagelige lukter fra avløpet kan være et tegn på at rørene er i dårlig tilstand og trenger fornying.
 5. Uvanlige lyder: Gurgling eller bankelyder kan være tegn på problemer i rørene. Disse lydene kan indikere at det er oppbygging eller skader som hindrer normal vannstrøm i rørene.

Slik fungerer prosessen

Arbeidsflyten består av seks ulike punkter. Her kan du ta del i dem, og lære mer om våre metoder.

1. Informasjon

Først informerer vi alle berørte parter om hva som skal skje og hvordan det skal skje. Vi redegjør for tidspunkter, forutsetninger og fremgangsmåter og besvarer selvsagt alle spørsmål som måtte dukke opp.

Information about relining by Proline group

2. Rensing

Vi legger ut beskyttelsespapp på alle flater vi jobber på, før vi demonterer toalett og vannlås i leiligheten. Via renseluker, sluk og koblinger til toalett og håndvask, renser vi grundig med vann og et roterende renseverktøy. Deretter tørkes rørene. Beboere kan forbli i leiligheten mens arbeidet pågår. De behøver ikke engang å flytte unna møbler eller dekke dem til mot støv.

Cleaning before relining pipes in a bathroom

3. Inspisering

Vi bruker kamera til å utføre en grundig undersøkelse av hele avløpssystemet, med inspisering av alle delene. Hvert avvik dokumenteres i en kontrollplan. Hvis rørene må repareres, har vi egen reparasjonsteknikk.

Inspection of pipes before relining

4. Renovasjon / Relining

Nå går vi inn og støper de nye rørene inne i de gamle.Vi bruker to ulike metoder for renovering av gamle rør. Hvilken som er best egnet varierer mellom ulike oppdrag. I noen prosjekter er en kombinasjon av begge metodene den beste løsningen.

 1. PROLINE-METODEN
  De nye rørene støpes med polyesterplast i flere lag med en times herding mellom. Det nye røret får en godstykkelse på 2-4 mm.
   
 2. STRØMPE-METODEN
  Alternativt kan vi sette inn en såkalt "strømpe", der en fiberduk mettet med epoxy vrenges inn i det gamle røret. Etter herding har dette dannet et nytt rør inne i det gamle.

5. Kontroll og dokumentasjon

Når rørfornying er fullført, dokumenteres kvaliteten på det utførte arbeidet med kamera. Alle rør dokumenteres og kan spores på filmen. Deretter monteres toalett og vannlås tilbake på plass i leiligheten. Da merker du knapt at vi har vært der.

6. Overlevering

Til slutt overleveres dokumentasjonen til oppdragsgiveren. Alt materiale som er dokumentert på film skal overleveres, sammen med en signert kontrollplan for samtlige rør. Dokumentasjonen utgjør en garanti og er til svært god hjelp dersom det er behov for fremtidig arbeid med rørsystemet.